ELKONSTRUKTION

  • 1722-modellvy-skap-shading
  • 1722-modellvy-montagplat-shading
  • 1722-modellvy-montageplat
  • kretsschema-1814

Elkonstruktion

Vi har kompetensen att hjälpa dig inom industriell elkonstruktion. Våra tjänster innefattar nybyggnationer, ombyggnationer eller bara dokumentation av en befintlig anläggning. Vi har verktygen och kunskapen så att du kan tänka på annat.
Att hålla nere driftkostnaderna i en industriell tillverkning är av största vikt. Förutsättningen för det är att dokumentationen av elanläggningen är korrekt och komplett. Det kräver att det finns bland annat kretscheman, apparatlistor, kabellistor, inre förbindningstabeller och motorlistor.

För att hålla ner konstruktionstiden och även få med automatik i våra kretsschemablad använder vi Eplan. CAD-ritningar levereras i DWG eller DXF format.
  • img_9772
  • skapbygge-1722-1920x0

Skåpsbyggnation

Vi bygger och monterar elskåp.
Vi levererar allt från golv- och väggskåp till kopplingslådor och pulpeter. Vi bygger elkapslingar på vår verkstad i Fagersta.
​​​​​​​
Vi läggger stor vikt vid att alla våra elskåp följer de svenska och europeiska direktiven och den höga standard som krävs. Kunden får därför en korrekt ventilerad, nollnumrerad och dimensionerad elskapsling.

Intresseanmälan