Tjänster

  • 1722-modellvy-skap-shading
  • 1722-modellvy-montagplat-shading
  • 1722-modellvy-montageplat
  • kretsschema-1814

Elkonstruktion

Behöver ni hjälp med kompetens inom industriell elkonstruktion. Vi hjälper er med nybyggnationer, ombyggnationer eller bara dokumentation av en befintlig anläggning. Vi har verktygen och kunskapen ni behöver.
Att hålla ner driftkostnaderna i en industriell tillverkning är av största vikt. Förrutsättningen för detta är att dokumentationen av elanläggningen är korrekt och komplett. Detta kräver att det finns bl.a krettscheman, appartlistor, kabellistor, inre förbindningstabeller och motorlistor.

För att hålla ner konstruktionstiden och få med automatik i våra kretsschema blad använder vi Eplan. CAD-ritningar levereras i DWG eller DXF format.
  • img_9772
  • skapbygge-1722-1920x0

Skåpsbyggnation

Vi bygger och monterar elskåp.
Vi levererar allt från golv- och väggskåp till kopplingslådor och pulpeter. Tillsammans med vår samarbetspartner Assemblin bygger vi elkapslingarna på vår verskstad i Fagersta.
​​​​​​​
Vi läggger största vikt att alla våra elskåp följer de svenska och europeiska direktiven & standarderna. Kunden får därför en korrekt ventilerad, nollnumrerad och dimensionerad elskapsling.

Intresseanmälan