Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet

Följer din anläggning de krav som ställs i maskinsäkerhets direktivet?
Om svaret är nej eller om du känner dig osäker har vi kunskaperna som behövs för att du ska bli säker. Vi hjälper er med en riskbedömning och uppdelning av anläggningen i säkerhetszoner för att öka säkerheten och minska den negativa påverkan vid produktionsfel. Vi utför även en omkonstruktion av den befintliga elanläggningen om det behövs.

Vi har olika lösningar för att se till att säkerheten håller högsta standard, däribland olika säkerhetsklassade styrsystem från Siemens, ABB och Sick.
​​​​​​​
Vi använder även ett flertal olika innovativa skyddslösningar med bland annat ljusskydd med blanking funktioner, beröringsfria givare för olika applikationer och varvtalsövervakningar på motordrifter med långa utrullningstider.

Säkerhetsscanner med muting för fordon och 50m-räckvidd

I samarbete med SICK har vi en lösning som hjälper dig att skydda din anläggning där staket och övriga godkända skydd inte fungerar.
Vår scannerlösning klarar både regn och snö tack vare att den har en egen uppvärmning, vilket innebär att det inte är några problem att klara det svenska klimatet året runt. Scannerlösningen lämpar sig väl om det är många fordon som rör sig i ett säkerhetsklassat område.

Den första anläggningen drifttogs på AB Karl Hedin Sågverk i Karbenning våren 2012, mer information om denna anläggning finns i PDF artikeln nedan.

Intresseanmälan